news img
latest news

Ανακοίνωση για την Σ.Σ.Ε

Αθήνα 1-5-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  2012

Συνάδελφοι,

1.   Η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ είναι ήδη αορίστου χρόνου και σε ισχύ. Σύμφωνα με το μνημόνιο της 12/2/2012 που ψηφίστηκε από την συγκυβέρνηση Παπαδήμου παρατείνεται μέχρι τις 12/5/2013, εφόσον βέβαια δεν καταγγελθεί ενδιάμεσα.

2.    Η ΟΑΣΕ είχε συνομιλίες με την ΕΑΕΕ από τον Νοέμβρη 2011 προκειμένου να συμφωνήσουν νέα ΣΣΕ για το 2012-2013. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2012 είχαμε συμφωνήσει με την ΕΑΕΕ το κείμενο για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2012, με «πάγωμα» των αποδοχών μας και συνεργασία των δύο οργανώσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση μέχρι τον Σεπτέμβρη 2012 για την νέα σύμβαση του 2013. Δυστυχώς, οι μετέχοντες στο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ δεν επέδειξαν την υπευθυνότητα που απαιτεί η συγκυρία και θέλησαν να υπερβούν ακόμη και τις δυνατότητες που τους δίνει η αντεργατική κυβερνητική πολιτική και το μνημονιακό γκρέμισμα του εργατικού δικαίου  της χώρας μας.

3.   Έτσι, μετά τις 12/2/2012 προσανατολίστηκαν στην τακτική της καταγγελίας της κλαδικής ΣΣΕ με πρόταση για δραματική μείωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Αυτή θα ήταν πιθανότατα και η απόφαση του ΔΣ της ΕΑΕΕ στις 8/3/2012. Υπήρξε έντονηπαρέμβαση της Ομοσπονδίας,  με συγκέντρωση των εκλεγμένων εκπροσώπων της στα γραφεία της ΕΑΕΕ και συνάντηση με τον πρόεδρό της.  ΕΑΕΕ, πριν από την σύγκληση του ΔΣ.  Στη συνάντηση αυτή η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία μας  κατέδειξε ότι η στάση της ΕΑΕΕ ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για τα εργασιακά μας (και όχι μόνο) στον κλάδο και σαφώς δεν βοηθά στην από κοινού αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του. Μετά από αυτό το ΔΣ της ΕΑΕΕ αποφάσισε την αναστολή της καταγγελίας της ΣΣΕ.

4.   Στη συνέχεια, και αφού αποφάσισαν να μην τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, επανήλθαν, με προτάσεις που οδηγούσαν σε μειώσεις των μισθών της τάξης του 35% - 45% ( ! ) και παράλληλα καταργούσαν τις  περισσότερες κλαδικές θεσμικές κατακτήσεις μας. Έδειξαν έτσι την πραγματική πρόθεσή τους για το που θέλουν να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στον κλάδο μας. Βέβαια, οι περισσότεροι των εργοδοτών διαβεβαίωναν τους εργαζόμενους στις εταιρίες τους ότι δεν θα κάνουν καμία μείωση μισθών, προκειμένου να καθησυχάσουν και να διασπάσουν τους εργαζόμενους. Σημειώνουμε όμως ότι οι αποφάσεις της ΕΑΕΕ ήταν ομόφωνες!

5.   Η ΟΑΣΕ  έλαβε σοβαρά υπόψη της το καταστροφικό αντεργατικό πλαίσιο που έχουν θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση με την Τρόικα και το οποίο ουσιαστικά εκθεμελιώνει τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με βασικά εργαλεία: α) την κατάργηση της κήρυξής τους ως υποχρεωτικές, β) την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων, γ) την κατάργηση της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ και δ) τη γενικευμένη εκβιαστική επιβολή νέων δυσμενέστερων ατομικών συμβάσεων εργασίας σε βάρος των εργαζομένων. Έτσι,  παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη,  αποφασίσαμε από την πρώτη στιγμή να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε αφενός να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ και αφετέρου να ανταποκρίνεται το περιεχόμενό της τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων όσο και στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς και τις πιέσεις που πιθανά δέχονται οι εταιρίες από το PSI και την μείωση της παραγωγής. Βέβαια, είναι γεγονός ότι προς το παρόν μόνο οι συνάδελφοί μας έχουν χάσει εισοδήματα τόσο από τις ατομικές τους οικονομίες όσο και από τους μισθούς τους λόγω της αυξημένης φορολόγησης (Χαράτσια, τέλη, αυξήσεις ΦΠΑ κλπ). Αντίθετα, οι εταιρίες παρουσίασαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία κέρδη για το έτος 2011.

6.   Την Τρίτη 24/4, και μετά από συνεχείς αλλαγές ή προσθήκες που κατατίθεντο από μεριάς της,  η ΕΑΕΕ μας γνωστοποίησε την πρότασή της για την ΣΣΕ 2012 η οποία λήγει την 31/12/2012 με την οποία προτείνεται:

Α) Να αντικατασταθούν όλα τα κλιμάκια βασικών μισθών με νέα που αυξάννται ανά τριετία μέχρι το 16ο κλιμάκιο (με μειωμένο το πρώτο και τελευταίο κλιμάκιο κατά 100 € περίπου). Ταυτόχρονα όμως «παγώνει» και τις όποιες ωριμάνσεις δηλαδή την λειτουργία και αυτών των τριετιών.

Β) Να καταργηθεί  το  επίδομα πολυετίας.

Γ) Να καταργηθεί  το  επίδομα γάμου.

Δ) Να καταργηθεί  το  επίδομα   διδακτορικού.

Ε) Να καταργηθεί  το  επίδομα, μεταπτυχιακών σπουδών.

Στ) Να καταργηθεί  το  επίδομα ΕΙΑΣΔΑΣ- CIIκλπ. επαγγελματικών σπουδών.

Ζ)  Να καταργηθεί  το  επίδομα γλώσσας.

Η) Να καταργηθεί  το  επίδομα, θέσης.

Θ) Να καταργηθεί  το  επίδομα, οδοιπορικών.

Ι)  Να καταργηθεί  το  επίδομα, Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων.

Ια) Να μειωθεί  το επίδομα ΑΕΙ (28% στις θυγατρικές και 22% στις λοιπές)

Ιβ)  Να μειωθεί  το επίδομα και ΤΕΙ (38% στις θυγατρικές 17% στις λοιπές)

Ιγ) Να μειωθεί  το επίδομα και τέκνων (κατά 20%).

Ιδ) Να μειωθεί  , για τους νέους συναδέλφους μας, το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού στα 90 € (από 235 € στις θυγατρικές και 150 € στις λοιπές).

Ιε) Να καταργηθούν παροχές που αφορούν ΑΜΕΑ, επιδόματα για τοκετό, κατασκηνωτικό, άδειες λοχείας κλπ

Ιστ) Να αυξηθούν οι ώρες εργασίας κατά 6,7% στις θυγατρικές και κατά 2,6% στις λοιπές (που σημαίνει επιπλέον ανάλογη μείωση της αμοιβής εργασίας). 

Μετά από όλα αυτά και προκειμένου να απαλύνουν την καταστροφική πρόταση δηλώνουν ότι για τους ήδη υπηρετούντες (όχι στους νεοπροσλαμβανόμενους) οι μειώσεις των μισθών τους από την πρώτη εφαρμογή της νέας ΣΣΕ δεν θα υπερβούν το -12%. Βέβαια αν συνυπολογιστεί η αύξηση των ωρών εργασίας και άλλων παροχών, η μείωση αυτή ξεπερνά το 15%- 20%.

Μέχρι σήμερα οι εταιρίες επιμένουν στις προτάσεις τους για πλήρη ανατροπή και κατάργηση του εργασιακού μας περιβάλλοντος,  με μόνη ίσως διαφοροποίηση το παραπάνω πλαφόν, το οποίο όμως, ούτε αυτό  δεν κατοχυρώνεται στην πρόταση.  

Η ΟΑΣΕ λαμβάνοντας υπόψη :

1.   Ότι στο προταθέν σχέδιο κλαδικής ΣΣΕ τίθενται ζητήματα που ενώ έχουν ήδη λυθεί επανέρχονται εξ αρχής . Επίσης τίθενται για πρώτη φορά ζητήματα που δεν έχουν καν συζητηθεί και μάλιστα με την μορφή τελεσιγράφου . Υπάρχουν ακόμη πολλά και σοβαρά αδιευκρίνιστα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

2.   Ότι το θέμα της κλαδικής ΣΣΕ αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για τον κλάδο μας και οφείλει να αντιμετωπίζεται χωρίς συνεχείς εναλλαγές θέσεων και απόψεων ή μονομερείς αποφάσεις, αλλά με διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και ουσιαστικών επιχειρημάτων.                           

3.   Ότι είναι πάγια και  εκφρασμένη η πρόθεση μας να υπογράφεται  κλαδική ΣΣΕ, που θα λαμβάνει υπόψη  τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας, την διαφύλαξη του εργασιακού τους περιβάλλοντος όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, την διατήρηση των θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα τις δυνατότητες των επιχειρήσεων του κλάδου μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί.

4.   Ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση ότι το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΣΣΕ θα είναι αυτό της υφιστάμενης κλαδικής ΣΣΕ (με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν ενισχύσεις προς την ΟΑΣΕ και συνδικαλιστικές ρυθμίσεις).

Δήλωσε ότι το προταθέν σχέδιο δεν αποτελεί κείμενο για υπογραφή της νέας κλαδικής ΣΣΕ και με την προϋπόθεση της μη καταγγελίας της υφιστάμενης ΣΣΕ, κάλεσε την  ΕΑΕΕ σε  άμεση συνάντηση προκειμένου να συνεχιστούν οι μέχρι σήμερα προσπάθειές μας για υπογραφή διετούς ΣΣΕ.

Συνάδελφοι,

σας καλούμε να ενημερώνεστε υπεύθυνα από τα σωματεία σας και την Ομοσπονδία και να είσαστε όλοι ενωμένοι, διότι μόνο έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Θα ενημερωθείτε άμεσα για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη υπάρχει στο θέμα αυτό

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης         Μανώλης Χατζάκης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer