news img
latest news

Επιστολή προς τα μέλη της επιτρ. Οικον. Υποθέσεων της Βουλής

Αθήνα 17/12/2012

Αριθ. Πρωτ. : 7037                                                                         

Προς τους

κ.κ. Βουλευτές

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για το θέμα της φορολόγησης Ομαδικών προγραμμάτων εφάπαξ παροχής και συνταξιοδότησης

(Αφορά το άρθρο 7 του κατατεθέντος νομοσχεδίου για το φορολογικό)

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές

Ο κλάδος Ομαδικών ασφαλίσεων, με προγράμματα είτε εφάπαξ παροχής είτε σύνταξης, έχει ετήσια ασφάλιστρα πάνω από 280 εκατομμύρια ευρώ.

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα.

Οι παροχές καταβάλλονται, είτε με την αποχώρηση του εργαζόμενου από την επιχείρηση είτε, κυρίως, κατά την συνταξιοδότησή του και αποτελούνται από τις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου καθώς και από τις υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεμάτων που έχουν πετύχει οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Η φορολόγηση των ασφαλίστρων γίνεται στην πηγή τους, τόσο για την εταιρία όσο και για τον εργαζόμενο.

Μέχρι σήμερα με βάση τον φορολογικό νόμο, η μεν εταιρία απαλλάσσονταν για 1500 ευρώ ετησίως, ο δε εργαζόμενος μέχρι 1200 ευρώ ετησίως για όλα τα ασφάλιστρα Ζωής που καταβάλλει (Ομαδικά ή Ατομικά συμβόλαια Θανάτου, Υγείας, Σύνταξης ή Εφάπαξ Παροχής). Όλο το υπόλοιπο ποσό ασφαλίστρων υποβάλλονταν κανονικά σε παρακράτηση φόρου.

Παράλληλα φορολογείτο η υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που είχαν σχηματιστεί γι’ αυτά τα συμβόλαια με βάση το νομοθετικό διάταγμα 400/70 με φορολογικό συντελεστή 15%. (απόφαση 1049513/1005/Α0012/26.5.2003)

Τέλος, σύμφωνα με την Δ12 1119205 ΕΞ 2009 14.12.2009 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, τα καταβληθέντα ασφάλιστρα που επιστρέφονται δεν αποτελούν εισόδημα γιατί δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα φορολόγησής τους.

Με το υποβληθέν νομοσχέδιο καταργείται πλήρως η φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων ζωής για τον εργαζόμενο και συνεπώς ο εργαζόμενος πληρώνει φόρο από το πρώτο ευρώ ασφαλίστρου, σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα.

Παράλληλα επιχειρείται να διπλοφορολογηθεί η εισφορά του εργοδότη με βάση του άρθρο 7 παράγραφος 3 στην οποία ορίζεται ότι:

«Άρθρο 7

Λοιπές ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

3. Στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της διενεργείται παρακράτηση φόρου ως εξής:

α)    με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,

β)    με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,

γ)    με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

Οι συντελεστές των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) διπλασιάζονται σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Ο φόρος που προκύπτει από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.»

Με το άρθρο αυτό δηλαδή, τα ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί (ως ασφάλιστρα και ως υπεραποδόσεις) υποβάλλονται σε επιπλέον φορολόγηση κατά την καταβολή του ποσού της ασφαλιστικής αποζημίωσης ή κατά την καταβολή της μηνιαίας σύνταξης πράγμα απαράδεκτο, αφού το ποσό που έχει καταβάλλει ο εργοδότης (και που συνήθως αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος) έχει φορολογηθεί κανονικά με συντελεστή φορολόγησης  20% ο οποίος από 1/1/13 αυξάνεται σε 26% σύμφωνα με το κατατεθέν φορολογικό ν/σ.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό καταργείται και το κίνητρο που είχε δοθεί για την ανάπτυξη του κλάδου Ομαδικών ασφαλιστηρίων Ζωής, ως συμπληρωματικής ασφάλισης στην υπάρχουσα κοινωνική, που ήταν για την επιχείρηση το αφορολόγητο των 1.500 € ετησίως ανά εργαζόμενο και αντίστοιχα για τον ασφαλιζόμενο-εργαζόμενο των 1200 €. Έτσι, αφαιρείται κάθε κίνητρο για την δημιουργία και διατήρηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οδηγώντας σε συρρίκνωση ακόμα ένα κλάδο της οικονομίας, με την αντίστοιχη μείωση θέσεων εργασίας και ΑΕΠ. Με την ίδια λογική καταργείται και το κίνητρο για την ανάπτυξη των συμβολαίων του κλάδου Ατομικών Ζωής αφού ο κάθε ασφαλιζόμενος δεν θα απαλλάσσεται για κανένα ποσό ασφαλίστρων.

Σε μια εποχή που ήδη οι συντάξεις έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις, το ποσό που καταβάλλεται από αποταμιευτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο ασφάλισης και ενισχύει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Παράλληλα, από την διάταξη του φορολογικού νομοσχέδιου δεν προκύπτει κανένα άμεσο όφελος για τα δημόσια ταμεία, μιας και η είσπραξη του όποιου φόρου ΘΑ γίνει ΟΤΑΝ αποχωρήσει από την εργασία του ο εργαζόμενος, είτε κατά το μέρος της εφάπαξ παροχής είτε κατά μήνα στην περίπτωση της σύνταξης.

Συνεπώς, η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί όχι μόνο γιατί είναι παράνομη (το ίδιο ποσό διπλοφορολογείται), αλλά γιατί είναι εντελώς αντιαναπτυξιακή και οδηγεί σε συρρίκνωση ενός ακόμα κλάδου της οικονομίας.

Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, τόσο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στην οποία συμμετέχετε όσο και κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να αποσυρθεί ολόκληρο το άρθρο 7 του κατατεθέντος νομοσχεδίου.

        Ο Πρόεδρος                               ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                   Μανώλης Χατζάκης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer