news img
latest news

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 9.12.2005

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Συνάδελφοι

Πριν από λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, η κυβέρνηση προχώ­ρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούν το 8ωρο, αλλάζουν το καθεστώς αμοιβής των υπερωριών, ελαστικοποιούν τις εργασι­ακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα με το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ χωρίς να αντιμετωπίζεται κανένα δομικό τους πρόβλημα (κομματισμός, πελατειακές σχέσεις, ανεπάρκεια διοικήσεων) η κυβέρνηση επιχειρεί να σαρώσει τα ερ­γασιακά δικαιώματα και τις διασφαλίσεις των εργαζομένων, να πε­ρικόψει αποδοχές, να διαχωρίσει παλαιούς με νέους εργαζόμε­νους, να απελευθερώσει τις απολύσεις, να καταργήσει κανονι­σμούς εργασίας, να αποδυναμώσει το ρόλο του ΟΜΕΔ και βέβαια να υπονομεύσει τον κοινωνικό χαρακτήρα των δημοσίων επιχει­ρήσεων.

Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ.

Έτσι, οι επόμενες κινήσεις για την πλήρη αποδιάρθρωση των ερ­γασιακών σχέσεων και την ανατροπή μισθολογικών και ασφαλιστι­κών δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα θα είναι παιχνιδάκι.

Με αυτά τα δεδομένα κυβέρνηση και εργοδότες ενοχοποιούν τις κατακτήσεις που οι εργαζόμενοι κατάφεραν να πετύχουν τις πα­ρελθούσες δεκαετίες. Δείχνουν λάθος κατεύθυνση (φταίνε τα ρε­τιρέ) κρύβοντας επιμελώς τα πραγματικά ρετιρέ του μεγάλου κε­φαλαίου, θεωρώντας αυτονόητα και αδιαπραγμάτευτα τα δικά του οφέλη.

Οι εξελίξεις επομένως αυτές μας αφορούν όλους...

Συνάδελφοι,

Στις επόμενες μέρες ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του 2006.

Για ακόμη μία φορά τις αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές των προηγούμενων χρόνων καλούνται να τις πληρώσουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικροεπαγγελματίες. Δηλαδή, οι «συνήθεις ύποπτοι» που προσπαθούν να επιβιώσουν εγκλωβισμένα στα οι­κονομικά - οικογενειακά τους αδιέξοδα, καταχρεωμένοι στις τράπε­ζες, αντιμέτωποι καθημερινά με την ακρίβεια, την ανεργία, την ανασφάλεια.

Για ακόμη μία φορά οι διευκολύνσεις και οι παροχές στις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο διατηρούνται, οι κοινωνικές δαπάνες συρρι­κνώνονται, η δημόσια περιουσία εκποιείται, οι πολιτικές για ενί­σχυση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας παραμένουν ευχολόγιο.

Με άλλα λόγια η ... ήπια προσαρμογή είναι λιτότητα και όποιος αντέξει!

Συνάδελφοι

Απέναντι σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τους θιασώτες του πιο αγοραίου ανταγωνισμού, του νεοφιλελευθε­ρισμού, οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε παρά να οργανώσουμε την αντίστασή μας με ενωτικές – μαζικές κινητοποιήσεις με την ανά­πτυξη ενός αυτόνομου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συνδικα­λιστικού κινήματος. Κόντρα σε λογικές και πρακτικές που επιβάλ­λουν διαχωριστικές γραμμές μέσα στα συνδικάτα και οδηγούν σε χωριστές συγκεντρώσεις...

Με τη μαζική συμμετοχή μας στην πανελλαδική απεργία και το συλλαλητήριο στο Πεδίον του ’ρεως στις 14 Δεκέμβρη να δώ­σουμε την απάντησή μας στον προϋπολογισμό λιτότητας, διεκδι­κώντας συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις, να διαδηλώσουμε τη μηδενική ανοχή μας στην επιβουλή εργασιακών και κοινωνικών δι­καιωμάτων μας.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΗ 1 μ.μ.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer