news img
latest news

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 26/1/2006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 26/1/2006
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη έχει ως εξής:
«Οι απαιτήσεις των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες δεν κατατάσσονται προνομιακά σε περίπτωση που παύει η λειτουργία τους, σύμφωνα με το Π.Δ.332/2003, το οποίο κατήργησε την προηγούμενη αντίθετη ρύθμιση του ν.2496/97.
Η ρύθμιση του προαναφερόμενου Π.Δ. είναι βαθύτατα αντεργατική, με το δεδομένο ότι προσβάλλει το δικαίωμα των εργαζομένων στις δεδουλευμένες αποδοχές τους και στις αποζημιώσεις τους, λόγω της λύσης της εργασιακής τους σύμβασης.
Είναι αυτονόητο ότι το δικαίωμα των εργαζομένων στις αποδοχές και τις αποζημιώσεις τους πρέπει να προστατευθεί.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση που θα κατατάσσει προνομιακά τις απαιτήσεις των εργαζομένων δεν αντιβαίνει στη σχετική κοινοτική οδηγία, όπως άλλωστε έχει κριθεί από το ΔΕΚ με απάντησή του σε προδικαστικό ερώτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εξάλλου, υπάρχει και η κυβερνητική δέσμευση ότι θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων των εργαζομένων.
Το όλο θέμα εμφανίζεται και πάλι με ένταση με την πρόσφατη διακοπή της λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «ASTRA» και τη δεινή θέση στην οποία έχουν παρέλθει οι ογδόντα πέντε εργαζόμενοι σ’ αυτήν.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την άμεση ρύθμιση της προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες στην περίπτωση που παύει η λειτουργία τους;
Ποια μέτρα θα λάβουν για την καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης στους εργαζόμενους στην ασφαλιστική εταιρεία «ASTRA», που έγιναν άνεργοι με τη διακοπή της λειτουργίας της;»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Ο κ. Κουβέλης θέτει ορθά αυτό το ζήτημα, γιατί δεν έχουν προνομιακή κατάταξη στις απαιτήσεις τους οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρείες στις περιπτώσεις που παύει η λειτουργία τους.
Το 2001 ψηφίστηκε η Οδηγία 17 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος-μέλος είχε δύο επιλογές. Στην πρώτη επιλογή προηγούνται οι ασφαλισμένοι έναντι όλων των άλλων και άρα και έναντι των εργαζομένων, όταν πρέπει να αποζημιωθούν στην περίπτωση που κλείνει μία ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς να λαμβάνεται καμία ιδιαίτερη μέριμνα για τις απαιτήσεις των εργαζομένων.
Στη δεύτερη επιλογή υπήρχε η δυνατότητα της πρόβλεψης να καταβάλλονται αποζημιώσεις με μια ειδική διαδικασία, η οποία θα υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να τηρούν ξεχωριστά αποθέματα για κάθε κατηγορία προνομιούχων πιστωτών, άρα και των εργαζομένων, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη και τη μέριμνα για τους ασφαλισμένους.
Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που υποτίθεται ότι εκόπτετο για τα συμφέροντα των εργαζομένων, και ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης επέλεξαν με το Προεδρικό Διάταγμα που προώθησε, την πρώτη επιλογή, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πράγματι πρόβλημα στις αποζημιώσεις των εργαζομένων, διότι η επιλογή που έκανε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν να μην προηγούνται οι εργαζόμενοι, ή να μην υπάρχει μέριμνα γι’ αυτούς.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης επί των ημερών μας αντίθετα, έχει έρθει σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων και έχουμε δεσμευτεί ότι θα το αλλάξουμε αυτό στη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζουμε για την αλλαγή περί εκκαθαρίσεων και προωθούμε λύσεις υπέρ των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά της ευρωπαϊκής Οδηγίας δηλώσαμε ότι σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μίας ασφαλιστικής εταιρείας, οι εργαζόμενοι θα προηγούνται στην ελεύθερη περιουσία και στο τεχνικό απόθεμα, χωρίς βέβαια να μην εξασφαλίζουμε και τις δίκαιες απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Επαναλαμβάνω ότι η νομοθετική κατοχύρωση θα γίνει στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιρειών.
Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε σκέψεις, για να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε το κενό το οποίο πράγματι υπάρχει, αλλά το οποίο, επαναλαμβάνω ότι δεν οφείλεται σε εμάς, αλλά στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση πέρασε και το οποίο ρητώς αποκλείει να προτιμούνται οι εργαζόμενοι στην περίπτωση που κλείνει μία ασφαλιστική εταιρεία.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κρατώ σημαντική τη δέσμευσή σας ότι με νομοθετική ρύθμιση θα αντιμετωπίσετε το θέμα της προνομιακής κατάταξης των εργαζομένων, για απαιτήσεις που έχουν έναντι ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες διακόπτουν τη λειτουργία τους.
Είναι ακριβές ότι το Π.Δ. είναι του έτους 2003 και τότε η Κυβέρνηση επέλεξε να κατατάξει άλλους προνομιακά και να εξαιρέσει τους εργαζομένους στις ασφαλιστικές εταιρίες.
Θα συμφωνήσετε νομίζω ότι αυτή η εξαίρεση είναι μοναδική, διότι το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας κατατάσσεται προνομιακά για τις απαιτήσεις που έχει έναντι επιχειρήσεων που παύουν τη λειτουργία τους.
Πράγματι η Οδηγία 17 του έτους 2001 δίνει τη δυνατότητα οι απαιτήσεις των εργαζομένων που απορρέουν από σύμβαση απασχόλησης, ή εργασιακή σχέση να κατατάσσονται προνομιακά. Και νομίζω ότι πρέπει να σπεύσετε να αντιμετωπίσετε όσο γίνεται γρηγορότερα αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρίες κατ’ εξαίρεση όλων εκείνων που συμβαίνουν στις άλλες επιχειρήσεις να ζουν με την αγωνία και την επισφάλεια η οποία τους έχει επιφυλαχθεί με τη ρύθμιση του Π.Δ. του έτους 2003.
Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική εταιρεία ASTRA, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ληφθεί μέριμνα. Θα έλεγα ακόμη και με τη νομοθετική ρύθμιση που δεσμευθήκατε ότι θα προωθήσετε, να ληφθεί και γι’ αυτό το θέμα πρόνοια έτσι ώστε οι ογδόντα πέντε εργαζόμενοι στην ασφαλιστική εταιρεία ASTRA που κατέστησαν άνεργοι, τουλάχιστον να πάρουν τις απαιτήσεις των δεδουλευμένων και των άλλων αποδοχών που δικαιούνται.
Επαναλαμβάνω, κρατώ τη δέσμευσή σας ότι θα προωθήσετε τη νομοθετική ρύθμιση και ότι θα αντιμετωπίσετε και το θέμα των απαιτήσεων των εργαζομένων στην εταιρεία ASTRA. Μη βραδύνετε όμως.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Κουβέλη, η δέσμευσίς μου ισχύει. Έχει γίνει και πριν από την ερώτηση εδώ στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Και με αυτή την εντολή προχωρεί η τροποποίηση του σχετικού νόμου. Και εγώ κρατώ την ανάγκη να προχωρήσουμε συντομότερα.
Όσον αφορά τους εργαζομένους στην ASTRA με τους οποίους ήδη συναντήθηκα μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος της εταιρείας, εκεί ψάχνουμε να βρούμε νομικό τρόπο αν μπορεί να λυθεί μαζί με τη νομοθετική ρύθμιση. Θα το συζητήσουμε τότε στη Βουλή. Πάντως, η βούλησή μας είναι ασφαλώς οι εργαζόμενοι να μη χάσουν τουλάχιστον τα δεδουλευμένα.
Σημειώνω απλώς ότι στα θέματα των ασφαλιστικών εταιριών υπάρχει μια διαφοροποίηση εν σχέση με όλες τις άλλες εταιρίες, ότι και οι ασφαλισμένοι στις ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει και εκείνων τα συμφέροντα να διασφαλίζονται, διότι και εκείνοι πληρώνουν και έχουν την δίκαιη απαίτηση, όταν κλείνει η εταιρεία, τουλάχιστον κάτι να πάρουν. Όμως δεν διαφωνούμε σε τίποτα και επαναλαμβάνω το συντομότερο δυνατόν θα έρθει η σχετική ρύθμιση. Ελπίζω να καλύψει τα πάντα.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer