news img
latest news

Αποδίδουν καρπούς οι αγώνες και οι προσπάθειες όλων για προώθηση μέτρων στήριξης των .συναδέλφων των πέντε εταιριών

Αθήνα 30/11/2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,

Οι αγώνες και οι προσπάθειες όλων μας άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.

-          Ήδη στις αρχές του Νοέμβρη ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των € 1.000, στους  απολυμένους  και επί μήνες απλήρωτους συναδέλφους  μας που εργαζόντουσαν στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

-          Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, οι διοικήσεις του ΛΑΕΚ και του ΟΑΕΔ αποφάσισαν την εφαρμογή δέσμης μέτρων για την προστασία των θέσεων εργασίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων από τις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ, GENERAL UNION, GENERAL TRUST, Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ, και ΕΟΣ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, επιδότηση με το ποσό € 30.000 για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες (Ν.Ε.Ε.) και επιδότηση θέσεων εργασίας με το ποσό των € 36 ημερησίως με διάρκεια επιδότησης τρία χρόνια και εξασφάλιση της θέσης εργασίας για τέσσερα χρόνια. Ήδη η σχετική απόφαση έχει αποσταλεί για υπογραφή στους αρμόδιους υπουργούς και κατόπιν θα σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Η ισχύς τους θα αρχίσει με την δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η ΟΑΣΕ θα παρακολουθήσει όλη την σχετική διαδικασία προκειμένου να μειωθούν στο μέγιστο οι απαιτούμενοι χρόνοι. Για το πλήρες κείμενο της δέσμης μέτρων θα ενημερωθείτε αμέσως μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. (κοινή υπουργική απόφαση).

-          Μετά από συνεννοήσεις μας με τον πρόεδρο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. κ. Γ.Πέτσα και την ανταπόκρισή του σε σχετικό αίτημά μας, περιμένουμε πολύ σύντομα την υλοποίηση, της καταβολής προκαταβολών σε όλους τους εργαζόμενους των εταιριών που έκλεισαν έναντι των οφειλομένων σε αυτούς δεδουλευμένων, αναλογίας επιδομάτων και δώρων και αποζημιώσεων απολύσεως. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην «οικονομική ανακούφιση» των συναδέλφων μας ενόψει των εορτών και μέχρι την τελική εξόφλησή τους από τους επόπτες εκκαθάρισης.  

-          Η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ έχουν ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με την ηγεσία, τόσο  της ΕΑΕΕ όσο και μεμονωμένων εταιριών και θα συνεχίσουν αυτήν την προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην δέσμευση που ανέλαβαν να απορροφήσουν το μεγαλύτερο τμήμα των απολυμένων συναδέλφων μας. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει κινήσεις ανάλογες του μεγέθους και της σοβαρότητας του προβλήματος αλλά και των σχετικών δημοσιευμένων δεσμεύσεων των εταιριών, πλην ελάχιστων και περιορισμένων εξαιρέσεων.

Η Ομοσπονδία μας τονίζει για μια ακόμη φορά ότι η ουσιαστική λύση του προβλήματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η απορρόφηση των εργαζομένων από τις εταιρίες του κλάδου.  Γι’ αυτό  συνεχίζουμε τον αγώνα μας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τους άνεργους συναδέλφους μας.

Καλούμε όλους τους απολυμένους να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Συντονιστική Επιτροπή τους, με τον Σύλλογό τους (ΣΥΑΕ) και την Ομοσπονδία.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                           ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                              Μανώλης Χατζάκης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer