news img
latest news

Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για την απορρόφηση των απολυμένων συναδέλφων μας και τη στήριξη της λειτουργίας του ΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : 6677

Αθήνα 1/2/2010

Προς τους

Συλλόγους εργαζομένων

στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

  

Θέματα : 1. Απορρόφηση απολυμένων συναδέλφων μας

  2. Στήριξη της λειτουργίας του ΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1. Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έξι ασφαλιστικών εταιριών από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. το 2009, οκτακόσιοι συνάδελφοί μας απολύθηκαν από αυτές. Μέχρι στιγμής και παρά τις συνεχείς και οργανωμένες προσπάθειες από πλευράς της Ομοσπονδίας μας, οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να είναι άνεργοι. Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αυτοί και οι οικογένειές τους είναι πολύ δύσκολη και για αρκετούς τραγική. Είναι επιτακτική ανάγκη επομένως, όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο να σταθούμε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους και να προχωρήσουμε σε όλες τις παρεμβάσεις που θα βοηθούσαν στην επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι στιγμής οι ενέργειες μας είχαν σαν αποτέλεσμα αφενός  να δοθούν προκαταβολές  έναντι δεδουλευμένων και αποζημιώσεων στους απολυμένους και αφετέρου να δημιουργηθεί πρόγραμμα στήριξης-επιδότησης  των θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, το οποίο ταυτόχρονα  βοηθά και τις επιχειρήσεις να προσλάβουν υπαλλήλους με πολύ χαμηλό κόστος.. Το σχετικό ΦΕΚ (τεύχος Β 2595-31/12/2009) βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΟΑΣΕ.

Ζητάμε από όλους τους συλλόγους να δούν το ζήτημα με ιδιαίτερη ευαισθησία και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου να πιεστούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν με ειλικρίνεια στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου αυτού προβλήματος, προσλαμβάνοντας υπαλλήλους από τους απολυμένους συναδέλφους.

2. Η ίδρυση και η λειτουργία του ΕΙΑΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην πορεία εξέλιξης του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης στην χώρα μας. Η Ομοσπονδία πάντα υποστήριζε και διεκδικούσε την διεύρυνση κάθε προσπάθειας εκπαίδευσης των εργαζομένων του χώρου μας. Πιστεύουμε ότι η συνεχής επιμόρφωση των συναδέλφων είναι επωφελής τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους ίδιους, αφού διευκολύνει και μεγιστοποιεί την  αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητά και συγχρόνως τους οπλίζει με γνώσεις, τόσο αναγκαίες στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση του αριθμού των εκπαιδευομένων ασφαλιστικών υπαλλήλων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις μειώνουν ή  μηδενίζουν τα κονδύλια που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το ΕΙΑΣ δεν εξασφαλίζει πλέον τους αναγκαίους πόρους για την βιωσιμότητά του. Είναι δε  πιθανό το ενδεχόμενο, αν δεν αναστραφεί αυτή η κατάσταση,  να σταματήσει στο άμεσο μέλλον  τις εργασίες  του.

Επειδή πιστεύουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πλήγμα συνολικά για τον κλάδο μας αλλά και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα χάσουν ένα σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και  βελτίωσής της εργασίας και του επιπέδου τους, εκτιμάμε ότι όλος ο κλάδος θα πρέπει να προχωρήσει στην λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα επιτρέψουν όχι μόνο την συνέχιση της λειτουργίας αλλά και την διεύρυνση των εργασιών του ΕΙΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι όλοι οι σύλλογοι πρέπει να πείσουν τις διοικήσεις των εταιριών τους για την αναγκαιότητα ύπαρξης του Ινστιτούτου. Να πιέσουν για την συμμετοχή υπαλλήλων τους  για παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων, απαραίτητη λόγω και των συνεχών εξελίξεων στον κλάδο μας και στο γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες μας.         

Συνάδελφοι, είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσετε για το επείγον και των δύο παραπάνω θεμάτων, την αναγκαιότητα  στήριξής τους και την λήψη άμεσων μέτρων.   

Για το

Εκτελεστικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                               ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                      Μανώλης Χατζάκης

                                                                                                                                                 

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer