news img
latest news

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στο πρόβλημα που δημιουργεί η νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση στις αποζημιώσεις των εργαζομένων όταν ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή όταν πτωχεύει. Παρεκκλίνοντας από το άρ. 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που κατατάσσει τις απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας στην τρίτη τάξη του προνομίου, (ουσιαστικά στην πρώτη), παρεκκλίνοντας από τις αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές, αλλάζει τη σειρά του προνομίου στα περιουσιακά στοιχεία που είναι σε ασφαλιστική τοποθέτηση και βάζει προνομιακά έναντι των υπαλλήλων, τους ζημιωθέντες ασφαλισμένους. Ως προς τα ελεύθερα αποθέματα (σπανίως υπάρχουν σε τέτοιες εταιρείες), διατηρούν οι εργαζόμενοι το προνόμιό τους, αλλά ο υπουργός με την απόφαση ανάκλησης της άδειας μπορεί και δεσμεύει αν θέλει (και μέχρι τώρα το κάνει) και τα ελεύθερα και τα χαρακτηρίζει όλα σαν ασφαλιστική τοποθέτηση. Έτσι στην πράξη χάνουν οι υπάλληλοι την μόνη ελπίδα που θεωρητικά είχαν, να πάρουν τα χρήματά τους. Το Ν/Σ περιλαμβάνει ρύθμιση που χειροτερεύει την κατάσταση. Λέει με άλλα λόγια ότι στα ελεύθερα οι εργαζόμενοι έχουν συν-προνόμιο με τους δικαιούχους ασφαλίσματος, και έτσι δεν θα χρειάζεται η υπουργική απόφαση να τα χαρακτηρίσει σε ασφαλιστική τοποθέτηση, αλλά θα είναι από το νόμο έτσι κι αλλιώς, απλά θα αποζημιώνονται συμμέτρως ζημιωθέντες και εργαζόμενοι (μόνο από τα «ελεύθερα» τα ουσιαστικά ανύπαρκτα).

Η επιχειρηματολογία ότι τα χρήματα αυτά είναι των ασφαλισμένων είναι υποκριτική για τους εξής λόγους: α) οι ασφαλισμένοι, έστω και με κάποια καθυστέρηση, θα αποζημιωθούν από το επικουρικό κεφάλαιο. β) μέρος των περιουσιακών στοιχείων που ήταν σε ασφαλιστική τοποθέτηση το έχει συνήθως κατασπαταλήσει ο εργοδότης-επιχειρηματίας. γ) παραβιάζεται ήδη από την κείμενη νομοθεσία το προνόμιο των ζημιωθέντων, για λογαριασμό των εποπτών και των εκκαθαριστών οι πλούσιες αμοιβές των οποίων τρώνε τα αποθέματα που υπάρχουν, χωρίς να έχει προϋπάρξει πρόβλεψη για την περίπτωση αυτή. δ) εάν ο ασφαλισμένος πρέπει, πρώτος αυτός, να μη χάσει την αποζημίωσή του, πολύ περισσότερο θα έπρεπε το ίδιο να συμβαίνει με τους καταθέτες των τραπεζών σε περίπτωση πτώχευσης τράπεζας. Όμως στις τράπεζες ισχύει η γενική αρχή της εργατικής νομοθεσίας και οι εργαζόμενοι διατηρούν το προνόμιο στις απαιτήσεις τους. 

Οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που δεν παίρνουν τις αποζημιώσεις τους, όχι επειδή δεν υπάρχουν χρήματα αλλά επειδή αυτά που υπάρχουν προορίζονται για τρίτους. Οι αντισυνταγματικές αυτές ρυθμίσεις είναι και αντίθετες στην λογική, μια που επιβάλλουν στον εργαζόμενο να πληρώσει αυτός με τα δικά του χρήματα, που είναι τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις, τους πελάτες ή τους παθόντες των εταιρειών που έκλεισαν. Αυτό όμως σε τελευταία ανάλυση είναι ευθύνη και υποχρέωση του επιχειρηματία ο οποίος ρισκάρει. Το λέμε αυτό γιατί η επίσημη άποψη της ΕΑΕΕ είναι ότι καλώς έχει το καθεστώς αυτό και αρνείται να δεχθεί την αλλαγή του. Τουτέστιν θεωρούν τους υπαλλήλους των σαν συμμέτοχους στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τα ρίσκα και μάλιστα στις ζημιές και όχι στα κέρδη.

Η πρόταση της ΟΑΣΕ, που έχει θεωρηθεί δίκαιη από το υπουργείο Εργασίας και μένει να γίνει δεκτή από το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η ακόλουθη: «Οι δικαιούχοι ασφαλίσματος και οι καθολικοί και ειδικοί του διάδοχοι έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προηγείται από κάθε άλλο γενικό ή ειδικό προνόμιο, εκτός από το προνόμιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12Β και αυτού που απορρέει από τις συναφθείσες σχέσεις παροχής, εξαρτημένης εργασίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί ή οι οποίες έχουν πτωχεύσει μέχρι την δημοσίευση του παρόντος».

Νομικά εμπόδια στην υλοποίηση αυτής της ρύθμισης δεν υπάρχουν. Ούτε οδηγίες της κοινότητας επιτάσσουν κάτι διαφορετικό. Είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης η αποδοχή της ρύθμισης αυτής. Πολιτική βούληση την οποία αναμένουμε.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer