news img
latest news

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στο Επικουρικό μας Ταμείο

Αθήνα 12-3-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΕΑΑΠΑΕ)

Η ψήφιση της δανειακής σύμβασης (μνημόνιο) και του εφαρμοστικού νόμου  επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και στην επικουρική μας ασφάλιση. Επίκειται η εξαφάνιση του Ταμείου μας από την ενοποίησή του με άλλα Επικουρικά, αποφασίστηκε η περαιτέρω (μετά από τις μέχρι σήμερα περικοπές) μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 20% από τον Μάιο  και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2012, υφαρπάζεται τεράστιο ποσοστό της περιουσίας των ταμείων μέσω του PSI (κούρεμα ομολόγων). Συγκεκριμένα:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ

Αποφασίστηκε να ενοποιηθούν τα περισσότερα Επικουρικά Ταμεία σε ένα Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με πλήρη λογιστική και περιουσιακή ενοποίηση.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την «εξαφάνιση» του Ταμείου μας,  την ένταξή μας σε ένα Ταμείο τύπου  «ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ» με διοίκηση στην οποία δεν θα έχουμε καμία εκπροσώπηση ως κλάδος και την «ενιαιοποίηση» τελικά όλων των καταστατικών διατάξεων και των επικουρικών συντάξεων.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η Κυβέρνηση κι η τρόικα αποφάσισαν να περικόψουν  τις συντάξεις σε όλα τα Επικουρικά Ταμεία, ακόμη και σε όσα έχουν την δυνατότητα να δώσουν και αυξήσεις (όπως το ΤΕΑΑΠΑΕ). Και αυτό έγινε για λόγους δήθεν ισονομίας. Η αλήθεια είναι ότι πολύ απλά θέλουν να ισοπεδώσουν όλες τις συντάξεις προς τα κάτω ώστε σε λίγο χρόνο το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής .Ασφάλισης (ΕΤΕΑ),  που αποφάσισαν, να παρέχει σε όλους συντάξεις των 150-200 ευρώ. Απώτερος στόχος βέβαια είναι η κατάργηση των κλαδικών Επικουρικών Ταμείων όπως μέχρι σήμερα τα γνωρίζουμε. Βέβαια για να αποφύγουν  τις άμεσες αντιδράσεις αποφασίστηκε η μείωση να εφαρμοστεί τον Μάιο.

«ΚΟΥΡΕΜΑ» = ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Με βάση την προετοιμασία που είχε γίνει με προηγούμενους νόμους και την ψήφιση της πρόσφατης  δανειακής σύμβασης (ν.4046/2012) και του εφαρμοστικού νόμου (ν.4051/2012) ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα της για μια ακόμη φορά λεηλασίας της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων, πέρα και έξω από κάθε έννοια δικαίου και συνταγματικών δικαιωμάτων.

Το Ταμείο μας (ΤΕΑΑΠΑΕ) έχει δημιουργήσει στα 70 χρόνια λειτουργίας του περιουσία περίπου 1 δις ευρώ. Αυτή είναι και η «ασφάλεια» που εγγυάται ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις προς τα μέλη του και στο μέλλον, ξεπερνώντας τις πιθανές  δύσκολες οικονομικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

Η περιουσία μας είναι σε ακίνητα, σε μετοχές, σε ομόλογα (περίπου 230 εκατ. Ευρώ) και σε μετρητά   (περίπου 680 εκατ. Ευρώ) κατατεθειμένα στην ΤτΕ.

Με ομόφωνη απόφαση όλων των εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο κοινό ταμείο, το ΤΕΑΙΤ,  απορρίφθηκε η πρόταση για συμμετοχή μας στο λεγόμενο PSI, που όμως αφορούσε μόνο τα ομόλογα που είχαν αγοράσει τα Ταμεία με δική τους απόφαση (στην περίπτωση του ΤΕΑΑΠΑΕ τα 230 εκατ. Ευρώ). Μετά όμως την ενεργοποίηση από την κυβέρνηση και την τρόικα της ρήτρας συλλογικής δράσης  (τα λεγόμενα CACs), δυστυχώς θα «κουρευτούν» με το ζόρι και αυτά τα ομόλογα. Εκτός όμως αυτού και από τα μετρητά που έχουμε καταθέσει, η ΤτΕ έχει μετατρέψει, με δική της απόφαση,  ένα ποσοστό τους 83% (δηλαδή για το ΤΕΑΑΠΑΕ περίπου 570 εκατ. Ευρώ)  σε ομόλογα τα οποία, με δική της πάλι απόφαση, συμμετέχουν στο PSI. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι να μειωθούν τα αποθεματικά του ΤΕΑΑΠΑΕ περίπου κατά  500 εκατ. Ευρώ.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ = ΚΛΑΔΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η δημιουργία, η λειτουργία, η χρηματοδότηση και οι παροχές κάθε Επικουρικού Ταμείου είναι μια καθαρά κλαδική υπόθεση. Ο κάθε κλάδος αποφάσισε να ιδρύσει τον δικό του «κουμπαρά». Φρόντισε για την χρηματοδότησή του, μόνο από τις εισφορές  των εργαζομένων και των εργοδοτών του, καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας του και υπολόγισε εισφορές και παροχές λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες αποταμίευσης του κάθε κλάδου και τις οικονομικές εξελίξεις. Έτσι εξασφάλισε μια συμπληρωματική σύνταξη για τα μέλη του κλάδου ενισχύοντας την όποια κύρια σύνταξη δίνει το Ταμείο κύριας σύνταξης (κατά κύριο λόγο το ΙΚΑ).

Εάν υιοθετήσουμε την «λογική του ενός επικουρικού ταμείου» με την ίδια επικουρική σύνταξη,  τότε δεν έχει νόημα η ύπαρξη καν της επικουρικής σύνταξης. Θα μπορούσε κάλλιστα να ενσωματωθεί στην κοινή για όλους  κύρια  σύνταξη του ΙΚΑ και να υπάρχει μία ενιαία  σύνταξη και ένα ενιαίο ταμείο.  Αυτός βέβαια είναι και ο στόχος όπως προαναφέραμε.

Στα πλαίσια της αντίθεσης και των αντιδράσεών μας η ΟΑΣΕ προχώρησε σε καθημερινές σχεδόν  και έντονες παρεμβάσεις, σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες ασφαλισμένων στο σημερινό κοινό μας ταμείο το ΤΕΑΙΤ. Αυτές είχαν μέχρι σήμερα σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω.

Πρώτο να δοθεί η δυνατότητα σε όποιο Ταμείο θέλει, να μην ενταχθεί στο νέο ενιαίο  Ταμείο (ΕΤΕΑ), που θα αρχίσει να λειτουργεί από 1/7/2012, μετά από απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ασφαλισμένων στο Ταμείο (δηλαδή στην περίπτωσή μας της ΟΑΣΕ).

Δεύτερο, η μη ένταξη ενός Επικουρικού Ταμείου στο νέο ΕΤΕΑ μέχρι την 31/12/2012, αυτόματα επιφέρει την αυτοδίκαιη μετατροπή του από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης σύμφωνα με τον ν.3029/2002.

Τρίτο , εφόσον επιλέξουμε την ανεξαρτησία  του Ταμείου μας, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον κλάδο μας  να ασφαλίζονται υποχρεωτικά σ’ αυτό και όχι στο νέο ΕΤΕΑ, όπως αρχικά προβλεπόταν.

Τέταρτο, με υπουργικές αποφάσεις, όπως υποσχέθηκε ο κ. Κουτρουμάνης, θα ρυθμιστούν διαδικαστικά θέματα όπως η μορφή της διοίκησης του ΤΕΑΑΠΑΕ, από 1/7/2012 έως 31/12/2012, η μετεγγραφή της περιουσίας του από το ΝΠΔΔ στο νέο ΝΠΙΔ  χωρίς επιβάρυνση φόρων κλπ.

Φυσικά η όποια απόφαση για την μετατροπή του ΤΕΑΑΠΑΕ σε ανεξάρτητο ΝΠΙΔ θα παρθεί με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ασφαλισμένων του, αφού οριοθετηθούν οι απαραίτητες για την βιωσιμότητά του προϋποθέσεις όπως το νέο περιβάλλον λειτουργίας του, η διατήρηση της περιουσίας και των εσόδων του κλπ.

Παράλληλα η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ξεκινήσει και τον νομικό αγώνα για την προστασία της περιουσίας μας από το PSIκαι την επιβίωση του κλαδικού μας Ταμείου. Θα συνεχίσει την ενημέρωση όλων σας με περιοδείες και συγκεντρώσεις των συλλόγων εργαζομένων.

Σας καλούμε να ενημερώνεστε από το site της ΟΑΣΕ (www.oase.gr) και τους συλλόγους σας. Σας καλούμε να συσπειρωθείτε γύρω από τα σωματεία σας και να αγωνιστούμε όλοι μαζί με κάθε μέσον για την περιφρούρηση των εργασιακών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων. Την προάσπιση της αξιοπρέπειάς μας. Την ανατροπή αυτής της αποτυχημένης και αντιλαϊκής  πολιτικής.

  

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                      Μανώλης Χατζάκης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer