news img
latest news

Ανακοίνωση για την Ανεξαρτητοποίηση του ΤΕΑΑΠΑΕ

Αθήνα 13/12/2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας από 19/10/2012 τα απαιτούμενα έγγραφα (καταστατικό και αναλογιστική μελέτη) για την μετατροπή του Επικουρικού μας Ταμείου (ΤΕΑΑΠΑΕ) σε ανεξάρτητο ταμείο ΝΠΙΔ και την μη ένταξή του στο κοινό επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι εάν ενταχθούμε στο ΕΤΕΑ οι σημερινές καταβαλλόμενες συντάξεις θα υποστούν περαιτέρω δραματική μείωση. Το ΕΤΕΑ θα δίνει συντάξεις που θα πρέπει να εξυπηρετούν τον περίφημο συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα υπολογίζεται κοινός για όλο το ΕΤΕΑ (και όχι ξεχωριστά για κάθε Ταμείο που ενοποιείται). Αυτό από μόνο του θα επιφέρει τεράστιες μειώσεις στις σημερινές συντάξεις του Επικουρικού μας.

Όπως όλοι γνωρίζετε και  από τις σχετικές ανακοινώσεις μας, το PSI επέφερε μία μεγάλη μείωση στα αποθεματικά του Ταμείου. Αυτό σε συνδυασμό με την αλλαγή της μορφής που γίνεται στον χαρακτήρα του συστήματος λειτουργίας του Ταμείου (από το  αναδιανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό) επιβάλει για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, προκειμένου τα αποθεματικά του να ανταποκρίνονται στο νέο τρόπο υπολογισμού τους. Κατ’ αρχήν προσπάθειά μας είναι οι νέες συντάξεις να παραμείνουν τουλάχιστον στα επίπεδα των συντάξεων που  εισπράττουν σήμερα οι συνταξιούχοι μας και να δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς τους, μετά  την συμπλήρωση των απαιτούμενων από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή αποθεματικών.

Μετά από δύο περίπου μήνες διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και τις υποδείξεις τους τόσο όσον αφορά στο καταστατικό όσο και στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στην αναλογιστική μελέτη, λόγω της μετατροπής μας σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης,  είμαστε πλέον ένα βήμα πρίν από την σχετική προέγκριση ανεξαρτητοποίησης του Ταμείου.

Εκτός από την παραπάνω προέγκριση του νέου καταστατικού και της νέας αναλογιστικής μελέτης αναμένουμε από το Υπουργείο να διευθετήσει και μια σειρά ζητήματα που εδώ και  μήνες έχουμε θέσει, όπως η χωρίς έηοδα και φόρους μετεγγραφή της περιουσίας του ΤΕΑΑΠΑΕ  στο νέο ΝΠΙΔ, οι ρυθμίσεις για την διαδοχική ασφάλιση, η είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών μέσω ΚΕΔΕ κλπ.

Για όλα τα παραπάνω θέματα η Ομοσπονδία είχε προχθές συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση και τους συμβούλους του. Δυστυχώς η όλη στάση του υπουργείου και οι γενικόλογες απαντήσεις του υπουργού οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο και να επιλύσει τα απαραίτητα πρακτικά ζητήματα.  Η ΟΑΣΕ ζήτησε την άμεση παρέμβασή του υπουργού ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων.

Συνάδελφοι/ες 

Η ανεξαρτητοποίηση του Ταμείου μας και η μετατροπή του σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΝΠΙΔ, απαιτεί τεράστια προσπάθεια αλλά είναι και ό μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε ότι μόνο εμείς θα έχουμε την διαχείριση του κλαδικού μας Ταμείου και των επικουρικών μας συντάξεων. Η εξασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος προϋποθέτει την ειλικρινή συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου. Γι’ αυτό η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στους εργοδοτικούς φορείς στους συνταξιούχους και στους συλλόγους εργαζομένων. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές συναντήσεις τόσο με την ΕΑΕΕ όσο και με την Ένωση συνταξιούχων του Ταμείου μας και έχουν συμπεριληφθεί στο νέο καταστατικό οι προτάσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ μας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν κοινές παραστάσεις των φορέων του κλάδου μας με τους αρμόδιους παράγοντες.

Η Ομοσπονδία μας εξακολουθεί να δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανεξαρτητοποίηση του Ταμείου μας και η εξασφάλιση των επικουρικών συντάξεων των ασφαλισμένων του κλάδου μας αποτελεί ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για όλους. Απαιτεί την συνεργασία, την κοινή πορεία και την συμφωνία μέχρι τέλους όλων των φορέων της αγοράς και την συστράτευσή τους στην εξασφάλιση της συνέχισης της καλής πορείας που μέχρι σήμερα έχει διανύσει το Ταμείο μας. Αυτό απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο, δηλαδή την εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προκειμένου να εφαρμοστεί απρόσκοπτα ο νόμος. 

Μετά την επικείμενη προέγκριση του καταστατικού και της αναλογιστικής μελέτης θα ακολουθήσει η διαδικασία συμβολαιογραφικού εγγράφου και η τελική έγκριση του Υπουργού.

Όπως έγινε και στην ιδρυτική πράξη του ΤΕΑΑΠΑΕ το 1942, έτσι και σήμερα η ΟΑΣΕ, η Ένωση Συνταξιούχων, και η ΕΑΕΕ ως η κύρια εργοδοτική οργάνωση θα πρέπει να συνυπογράψουν το «συμβόλαιο επανίδρυσης» του Επικουρικού μας Ταμείου.

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης οφείλει να αποδείξει ότι έχει και την γνώση και την βούληση να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέμα.όπως η εξασφάλιση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του.

           

        Ο Πρόεδρος                               ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Παπαδόγιαννης                     Μανώλης Χατζάκης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer