news img
latest news

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ

Αθήνα 25/7/2005

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ

Υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους εργαζόμενους στα πρακτορεία και τα μεσιτικά γραφεία που δεν είναι θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών. Η σύμβαση είναι διετής και προβλέπει την σταδιακή σύγκλισή της με την ΣΣΕ των ασφαλιστικών υπαλλήλων, με κατάληξη την 31/12/08. Σε όποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή αποδοχές, συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Κλ.  1/1/2005 1/5/2005 1/9/2005 1/1/2006 1/5/2006 1/9/2006
1 647,00 671,00 696,00 722,00 749,00 777,00
2 647,00 671,00 696,00 722,00 749,00 777,00
3 670,00 693,00 716,00 740,00 765,00 790,00
4 670,00 693,00 716,00 740,00 765,00 790,00
5 677,00 702,00 728,00 754,00 782,00 811,00
6 677,00 702,00 728,00 754,00 782,00 811,00
7 726,00 747,00 769,00 791,00 814,00 838,00
8 726,00 747,00 769,00 791,00 814,00 838,00
9 737,00 763,00 789,00 816,00 843,00 873,00
10 780,00 798,00 816,00 835,00 854,00 873,00
11 788,00 812,00 837,00 863,00 890,00 917,00
12 788,00 812,00 837,00 863,00 890,00 917,00
13 797,00 823,00 850,00 878,00 907,00 937,00
14 797,00 823,00 850,00 878,00 907,00 937,00
15 805,00 835,00 866,00 898,00 931,00 966,00
16 805,00 835,00 866,00 898,00 931,00 966,00
17 814,00 847,00 881,00 916,00 952,00 990,00
18 814,00 847,00 881,00 916,00 952,00 990,00
19 827,00 861,00 896,00 933,00 971,00 1.010,00
20 827,00 861,00 896,00 933,00 971,00 1.010,00
21 838,00 873,00 910,00 948,00 988,00 1.030,00
22 846,00 880,00 915,00 952,00 990,00 1.030,00
23 856,00 891,00 927,00 965,00 1.004,00 1.045,00
24 864,00 898,00 933,00 968,00 1.006,00 1.045,00
25 875,00 910,00 946,00 984,00 1.024,00 1.065,00
26 883,00 917,00 952,00 988,00 1.026,00 1.065,00
27 894,00 929,00 966,00 1.004,00 1.044,00 1.085,00
28 902,00 936,00 971,00 1.008,00 1.046,00 1.085,00
29 913,00 948,00 984,00 1.022,00 1.061,00 1.102,00
30 921,00 955,00 990,00 1.026,00 1.063,00 1.102,00
31 930,00 964,00 998,00 1.034,00 1.071,00 1.109,00
32 939,00 972,00 1.006,00 1.041,00 1.077,00 1.115,00
33 948,00 980,00 1.013,00 1.047,00 1.083,00 1.120,00
34 956,00 988,00 1.021,00 1.055,00 1.090,00 1.125,00
35 966,00 997,00 1.029,00 1.062,00 1.096,00 1.130,00

 

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι κατά το άρθρο 2 βα­σικοί μη­νιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.
α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζό­μενος δεν παρέ­χει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερη­μερίας εργοδότη, χρό­νος άδειας τοκετού κ.λ.π.).
β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφα­λιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικό πρακτορείο κλπ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συ­ναφή με αυτά που ασκούνται στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρό­νος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιη­τικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βι­βλιάρια.

Για την σταδιακή εφαρμογή της από 13.5.2005 ΣΣΕ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων συμ­φω­νήθηκαν τα εξής: Κατά την συνομολόγηση των όρων της ΣΣΕ του έτους 2007:
α) θα συμφωνηθούν οι ποσοστιαίες αυξήσεις των βασικών μισθών των κλιμακίων,
β) από 1/7/2007 εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην πα­ρούσα, η ρύθμιση, που αφορά το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1, της από 13.5.2005 ΣΣΕ ασφα­λιστικών επιχειρήσεων, που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ερ­γασίας (Πρ. Καταθ.48/16-5-2005), καταργουμένων, τότε (1.7.2007) των ρυθμίσεων του άρθρου 5 παρ.6 και 7 της παρούσας.
γ) Από 31.12.2008 εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα οι ερ­γασιακές ρυθμίσεις (επιδόματα, θεσμικές ρυθμίσεις κλπ), που περιέ­χονται στην ίδια από 13.5.2005 ΣΣΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή σε μεταγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις, καταργουμένων, (31.12.2008) των αντίθετων διατάξεων της παρούσας.

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:
1. Επίδομα γάμου: σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών των κλιμακίων, που καταβάλλε­ται στους έγγαμους ερ­γαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπά­γο­νται στην παρούσα σύμβαση. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-ες, οι χήροι-ες και οι άγαμοι γονείς (άρθρο 20 ν.1849/89).
2. Επίδομα πτυχίου: όπως ακριβώς είναι διατυπωμένο στη ΣΣΕ των ασφαλιστικών υπαλλήλων.
3. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: ομοίως, όπως στη ΣΣΕ των ασφαλιστι­κών υπαλλήλων.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: ποσοστό 5%, επί του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στο μισθολο­γικό κλιμάκιο που υπάγεται ο εργαζόμενος εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυ­χίο επιπέδου τουλάχιστον Lower, είτε κατά την κρίση του εργοδότη, από τη σύνταξη επιστολών εγγράφων μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης με πελάτες, προμηθευτές κλπ.
Το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος.
5. Επίδομα τρίτου και τέταρτου παιδιού: ποσοστό 5%, επί του βασικού μισθού που αντιστοι­χεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγεται ο εργαζόμενος.
Το επίδομα χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του αν εργάζεται ο άλλος και λαμβάνει το επί­δομα από τον εργοδότη του, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφό­σον είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εάν το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, οποιασδήποτε βαθμίδας το επίδομα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση, όχι πλέον της συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση απο­δεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Για τα αγόρια που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, το επίδομα χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και για τα κορίτσια συνεχίζεται εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
6. Επίδομα υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας, σε ποσοστό 2,5%, που υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς των κλιμακίων, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.
7. Στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 35 ετών χορηγείται ποσό 9,24 ευρώ, για κάθε χρόνο πέραν της 35ετούς υπηρεσίας.
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1/1/2005, εκτός από τις επιμέρους διατάξεις που ορίζεται διαφορετικά.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer